OPĆI UVJETI POSLOVANJA I PRODAJE

1. DEFINICIJE

1.1. Prodavatelj: Agnitum d.o.o.

OIB: 90575821957, adresa: Domašinec, Glavna 62, 40318 Dekanovec, MB: 02790688, MBS: 070097863 upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu

1.2. Kupac: pravna osoba

1.3. Narudžba: narudžbenica Kupca poslana e-poštom Prodavatelju 

1.4. Potvrda narudžbe: pisanim putem (e-poštom) prihvaćena ponuda od strane Kupca po uvjetima službene ponude Prodavatelja i/ili izvršena uplata kupoprodajne cijene na bankovni račun Prodavatelja i/ili potvrda plaćanja.


2. UVJETI PRODAJE

2.1. Ponuda se odnosi samo na pravne osobe.

2.2. Minimalna narudžba po katalogu iznosi 150,00 € + pdv. 

(izuzevši usluge, tekstil, ekskluzivne proizvode i minimalna pakiranja)

2.3. Proizvodi Prodavatelja namijenjeni su za korištenje u reklamne i/ili promotivne svrhe, a ne za prodaju potrošačima i/ili korisnicima. Prodavatelj je izuzet od bilo kakve odgovornosti i/ili sankcija u slučaju da Kupac robu koristi u svrhe koje nisu gore navedene.

2.4. Potvrdom narudžbe Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja i prodaje Prodavatelja.

2.5. Narudžbenica/Prihvaćena ponuda zamjenjuje kupoprodajni ugovor. U trenutku Potvrde narudžbe kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim.

2.6. Prihvaćena ponuda i/ili uplata po ponudi Prodavatelja smatra se Narudžbom te regulira međusobna prava i obveze obiju strana.

2.7. Narudžbe telefonom neće biti prihvaćene.

2.8. Prodavatelj i Kupac uređuju uvjete pod kojima će Prodavatelj prodavati, a Kupac, u skladu sa svojim potrebama, kupovati robu i/ili usluge iz prodajnog asortimana. Utvrđeni uvjeti parafiraju se u Ugovoru o poslovnoj suradnji i/ili obostrano prihvaćaju drugim pisanim putem: e-poštom i/ili napomenom na ponudi/predračunu.

2.9. Usluge brendiranja (tisak, štik, gravura i dr.) rade se isključivo na proizvode iz ponude Prodavatelja.

2.10. Kupac jamči da su zaposlenici ili predstavnici koji plasiraju narudžbe u njegovo ime ovlaštene/odgovorne osobe/referenti nabave. Narudžbenica s istaknutim imenom i prezimenom ovlaštene osobe važeća je bez potpisa i pečata.

2.11. Ovisno o svojim potrebama i prirodi posla Kupac će prema Prodavatelju kreirati zahtjev za ponudom, a Prodavatelj se obvezuje dostaviti ponudu u što kraćem mogućem roku ili u nemogućnosti dostave iste, promptno obavijestiti Kupca.

2.12. Kupac u narudžbenici definira Robu i/ili Uslugu, količine, rok isporuke, datum i mjesto isporuke.

2.13. Prodavatelj se obvezuje potvrditi primitak narudžbe e-poštom po primitku iste, najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana primitka. Narudžba nije zaprimljena ako Prodavatelj e-poštom nije potvrdio primitak narudžbenice.

2.14. Nakon Potvrde narudžbe i vizuala Kupac nema pravo jednostrano otkazati narudžbu. U slučaju eventualnog spora nakon Potvrde narudžbe, Kupac i Prodavatelj će spor pokušati riješiti sporazumno u duhu uzajamnog razumijevanja i dobre suradnje. Ukoliko do rješavanja spora ne dođe sporazumnim putem, nadležni sud će odabrati Prodavatelj.

2.15. Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.


3. NAČIN PLAĆANJA

3.1. Plaćanje se vrši virmanom, općom uplatnicom ili internet bankarstvom prije isporuke robe po ponudi, predračunu ili računu, avansnom uplatom na transakcijski račun Prodavatelja i/ili po uvjetima Ugovora o poslovnoj suradnji. Valuta plaćanja je euro (EUR).

IBAN Prodavatelja: HR2523400091116042300

Poziv na broj: 00

Opis plaćanja: broj ponude/predračuna

3.2. Kupac potvrđuje i suglasan je da ga njegov pružatelj usluga platnog prometa u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja prema Prodavatelju može teretiti transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.


4. ISPORUKA ROBE

4.1 Po zaprimljenoj potvrdi narudžbe rok za isporuku robe određuje se za svaki artikl pojedinačno. Za robu naručenu bez tiska rok isporuke je od 5 do 10 radnih dana, a za robu s tiskom prema dogovoru. Robu Prodavatelj dostavlja na zahtjev kupca i o njegovom trošku kurirskom službom ili prema dogovoru. Prodavatelj ne preuzima krivicu za neisporučivanje ili kašnjenja naručenog proizvoda zbog više sile*(moguće je pomicanje rokova isporuke u slučaju više sile poput kašnjenja dostavnih službi, dugih carinskih kontrola, prekida napajanja električnom energijom u tijeku proizvodnje, nenajavljenih inspekcijskih pregleda, promjene stanja skladišta dobavljača u vremenu između slanja ponude i narudžbe).

4.2. Kod kašnjenja robe u ovakvim slučajevima povrat robe naručene sa skladišta van Hrvatske ili robe s tiskom nije moguće. Viša sila podrazumijeva bilo koju okolnost na temelju koje Kupac više ne može razumno zahtijevati izvršenje kupoprodajnog ugovora, uključujući slučaj rata, pobune, pandemije, zabrane nametnute Prodavatelju od strane treće strane, posebno kada je uzrokovano sukobom s pravom industrijskog i intelektualnog vlasništva, zabranom izvoza/uvoza, nedostatkom sirovina i energije, štrajkom, požarom i drugim nesrećama. Prodavatelj ima pravo obustaviti izvršenje kupoprodajnog ugovora ili otkazati dio ili cijelu narudžbu u slučaju više sile s njegove strane bez obveze plaćanja bilo kakve štete Kupcu.

4.3. Prodavatelj se obvezuje isporučiti Robu i/ ili uslugu na mjesto navedeno u potvrđenoj narudžbi. Roba i/ili usluga se može isporučiti i ranije po dogovoru.


5. REKLAMACIJE

5.1. Na promotivne artikle nema garancije.

5.2. Pritužbe primamo u roku od 7 dana od primitka pošiljke, nakon tog roka narudžba se smatra prihvaćenom. Reklamacije na količinu dostavljenih proizvoda ne primamo nakon što su isti već dostavljeni.

5.3. Zamjena ili povrat proizvoda zbog “nesviđanja” nije moguć.

5.4. Pritužbe se razmatraju samo ako su poslane putem e-pošte. Pritužbe podnesene telefonom ili na sastancima neće biti prihvaćene. Pritužbe na personalizirane artikle neće biti prihvaćene ako personalizaciju/tisak nije izvršio Prodavatelj. Pritužba na kvalitetu, materijal ili dimenziju proizvoda nije moguća u slučaju da Kupac potvrdi narudžbu po vizualu bez prethodno naručenog uzorka, ili ako ne poznaje pojmove sastava materijala iz opisa proizvoda. U slučaju spora, nadležnost će odabrati Prodavatelj. 


6. POSEBNI UVJETI

6.1. Glavna obilježja proizvoda: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja.

6.2. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti. Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu, newslettere, promotivne letke ili drugi tiskani materijal u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj ne odgovara za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda.

6.3. Vizualizacija proizvoda je ilustrativne prirode. Vizuali ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet upita ili narudžbe. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora kao i razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih Kupac vidi na svom zaslonu. 

6.4. Potvrda/odobrenje za tisak, brendiranje odnosno dotisak po vizualu, potvrđuje se od strane Kupca e-poštom i/ili Potvrdom narudžbe.

6.5. Primitak potvrde/odobrenja za tisak postaje službeni i omogućuje Prodavatelju nastavak realizacije narudžbe odnosno usluge dotiska, proizvodnje i/ili tiska. Bez službenog odobrenja reklamacije i/ili pritužbe zbog kašnjenja neće biti razmatrane.

6.6. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

6.7. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi vizuali mogu predstavljati odstupanje od 10% u pozicioniranju / položaju u odnosu na konačni otisak. Logo ili brend koja će se otisnuti na robu mora biti dostavljen u vektorskom digitalnom formatu. U protivnom, troškovi izrade logotipa i rada na digitalizaciji naplaćuju se Kupcu po ponudi.

6.8. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici agnitum.hr, agnitum.bluecollection.gifts, agnitum.hideagifts.com podložni su nenamjernim greškama, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.

6.9. Personalizirani proizvodi mogu imati drugačije pakiranje od nepersonaliziranih proizvoda bez ikakve prethodne obavijesti. Zahtjevi za posebnim pakiranjem trebaju se zahtijevati u pisanom obliku i mogu imati dodatne troškove.

6.10. Broj personaliziranih proizvoda može varirati do 3% (u višku ili nedostatku) prema narudžbi Kupca. Narudžbe s personalizacijom bit će fakturirane u točnoj količini proizvedene robe. 


7. UZORCI

7.1. Ako ugovorom nije drugačije definirano, naručeni uzorci s tiskom ili bez tiska ne mogu se vratiti. Fakturirat će se po jediničnoj cijeni po komadu plus trošak dostave. Neovisno o tehnologiji dorade (tisak/štik/gravura…) uzorci s logotipom Kupca dostupni su na zahtjev pojedinačno ili u minimalnom pakiranju.

7.2. Cijena usluge dotiska jedne dekoracije/logotipa na uzorak iznosi minimalno 80,00 eur + pdv.


8. CIJENE

8.1. Na cijene se obračunava važeća stopa poreza na dodanu vrijednost . U slučaju izmjene cijene u tijeku obrade narudžbe Kupac će biti pravovremeno obaviješten. U cijenu nije uključena aplikacija logotipa osim ako to nije izričito naglašeno. Cijene u publikacijama i virtualnim katalozima na www.agnitum.hr su informativne i orijentacione te služe kao podloga za slanje upita, ne uključuju PDV. Troškovi PDV-a 25% uvijek će biti prikazani na računima.

8.2. Cijene USB stickova podložne su promjeni ovisno o kretanju cijena čipova na svjetskom tržištu.


9. UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA

9.1. Zabranjeno je korištenje stranica/sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Prodavateljem i/ili da na bilo koji način nije u skladu s ovim Uvjetima. Kupac korištenjem stranica na domeni i poddomenama agnitum.hr, agnitum.bluecollection.gifts i agnitum.hideagifts.com potvrđuje i jamči da će stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući bez ograničenja sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost. U protivnom se korištenje stranica smatra nedopuštenim i u tom slučaju Prodavatelj može potraživati naknadu štete.

9.2. Sadržaj i vizualni identitet Prodavatelja zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Prodavatelja osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodno ugovorenog/pisanog odobrenja Prodavatelja.


Opći uvjeti poslovanja i prodaje primjenjuju se od 01. siječnja 2023. godine. kao primarni i obavezujući izvor prava kojima se regulira pravni odnos između Prodavatelja i Kupca. Opći uvjeti poslovanja i prodaje imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore, te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i Kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta poslovanja i prodaje.

Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima ne slažete i/ili niste ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice i/ili kontakta Prodavatelja.

AGNITUM d.o.o.

Podaci tvrtke AGNITUM d.o.o.:

ADR: Domašinec, Glavna 62, 40318 Dekanovec | OIB: 90575821957 | VAT Number: HR90575821957 | Društvo registrirano pri trgovačkom sudu u Varaždinu | MBS: 070097863 | MB: 02790688 | Temeljni kapital: 2.654,46 € uplaćen u cijelosti | Osnivači/članovi društva: M.Povijač | SWIFT: PBZGHR2X | IBAN: HR2523400091116042300